Sára BERGMANNOVÁ, DiS.

Bachelor's thesis

Vizuální identita

VISUAL IDENTITY
Abstract:
Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit vizuální identitu vlastní obchodní značky REFORMÁT, jež prezentuje výrobky, které vznikly modelem ?ze starého nové?; v případě REFORMÁTU se jedná o produkty ze starého či odpadového papírenského materiálu. Nejde tedy o klasickou recyklaci, ale o recyklaci přímou. Výsledkem pak jsou nejen jednotlivé papírenské výrobky, ale jedná se o ucelený koncept papírnictví …more
Abstract:
The objective of this bachelor thesis is to create its own visual identity of trademark brand REFORMÁT that presents products resulting from the model new from old. REFORMÁT produces new products from old or waste paper material. It is not a classic recycling, but direct recycling where the outcome is not only individual paper products, but second hand stationary as a whole. The objective of my project …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 5. 2013
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: doc. ak.malíř Karel Míšek, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

BERGMANNOVÁ, Sára. Vizuální identita. Ústí nad Labem, 2013. bakalářská práce (BcA.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta umění a designu

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta umění a designu

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Art and Design

Bachelor programme / field:
Fine Art / Graphic Design

Theses on a related topic

All theses