Ronald Steiniger

Bakalářská práce

Logotyp a korporátna identita architektonickej spoločnosti

Logotyp a korporátna identita architektonickej spoločnosti
Anotace:
Bakalářská práce se ve své první části věnuje marketingu obecně a rozebírá základní pojmy spojené s tímto odvětví. Jako je například korporátní identita a s ní spojené pojmy. Dává zde jako příklad různé značky které jsou nám blízké aby jsme si na nich mohli ukázat principy zmiňované ve výsledné práci. Vysvětluje nám jaká je psychologie barev, kterou si často ani neuvědomujeme. Jak nás povědomě mohou …více
Abstract:
The first part of this bachelor thesis focuses on the surface level analysis of marketing and discusses the basic concepts associated with this industry. For example, corporate identity and similar concepts. There are examples of various well known brands, for better understanding of principles mentioned in the final work. This explains the colour psychology, which we often cannot even notice. Subconsciously …více
Abstract:
Bakalárska práca sa vo svojej prvej časti venuje marketingu všeobecne a rozoberá základné pojmy spojené s týmto odvetvím. Ako je napríklad korporátna identita a s ňou spojené pojmy. Dáva tu ako príklad rôzne značky, ktoré sú nám blízke, aby sme si na nich mohli ukázať princípy spomínané vo výslednej práci. Vysvetľuje nám aká je psychológia farieb, ktorú si často ani neuvedomujeme. Ako nás podvedome …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 8. 2022

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 13. 6. 2022
 • Vedoucí: MgA. Miroslav Roubíček
 • Oponent: Jan Kolář, MgA.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola kreativní komunikace, s.r.o., Vysoká škola kreativní komunikace, s.r.o.

Vysoká škola kreativní komunikace, s.r.o.

Vysoká škola kreativní komunikace, s.r.o.

Bakalářský studijní program / obor / specializace:
Vizuální a literární umění / Vizuální tvorba / Grafický a mediální design

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses x6giss x6giss/3
23. 4. 2022
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.