Theses 

Age management v štátoch EU so zameraním na vekovú kategóriu 55+ na trhu práce. – Bc. Nikola Jakubcová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Nikola Jakubcová

Diplomová práce

Age management v štátoch EU so zameraním na vekovú kategóriu 55+ na trhu práce.

Age management v zemích EU se zaměřením na věkovou kategorii 55+ na trhu práce.

Anotace: Jakubcová N. Age management v zemích EU se zaměřením na věkovou kategorii 55+ na trhu práce. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018. Diplomová práce se věnuje Age managementu ve státech Evropské unie se zaměřením na věkovou kategorii 55+ na trhu práce. V práci jsou zpracovány teoretické poznatky týkající se problematiky Age managementu a nezaměstnanosti. Blíže se práce zaměřuje na věkovou kategorii 55+. Ve vlastní práci jsou za pomoci regresní analýzy sestavené modely, které zkoumají faktory ovlivňující nezaměstnanost věkové kategorie 55-64 let a celkovou nezaměstnanost. Cílem práce je právě identifikace faktorů ovlivňujících nezaměstnanost věkové kategorie 55+ a posouzení možných dopadů na trh práce v zemích EU. V závěru práce jsou shrnuty celkové výsledky analýzy a na základě zjištěných poznatků jsou navrženy možné zlepšení na trhu práce.

Abstract: Jakubcová N. Age management in EU countries focusing on the 55+ age group on the labour market. Diploma thesis. Brno: Mendel University, 2018. The Diploma thesis deals with Age Management in the European Union countries, focusing in the group of age 55+ on the labour market. In this work is elaborated the theoretical knowledge of Age management and unemployment problematics. However, the work focuses on the group of age 55+. Based on regression analysis, this document contains models, which are looking over the factors affecting the unemployment of the group of age 55-64 and overall unemployment also. The main purpose of the diploma thesis is to determine the factors influencing unemployment for the group of age 55+ and assessing the possible impact on the labour market in EU countries. Based on the findings of all the analysis, this document brings some possible improvements for the employment market.

Abstract: Jakubcová N. Age management v štátoch EU so zameraním na vekovú kategóriu 55+ na trhu práce. Diplomová práca. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018.Diplomová práca sa venuje Age managementu v štátoch Európskej únie so zameraním na vekovú kategóriu 55+ na trhu práce. V práci sú spracované teoretické poznatky týkajúce sa problematiky Age managementu a nezamestnanosti. Bližšie sa práca zameriava na vekovú kategóriu 55+. Vo vlastnej práci sú za pomoci regresnej analýzy zostavené modely, ktoré skúmajú faktory vplývajúce na nezamestnanosť vekovej kategórie 55-64 rokov a celkovú nezamestnanosť. Cieľom práce je práve identifikácia faktorov vplývajúcich na nezamestnanosť vekovej kategórie 55+ a posúdenie možných dopadov na trh práce v krajinách EÚ. V závere práce sú zhrnuté celkové výsledky analýzy a na základe zistených poznatkov sú navrhnuté možné zlepšenia na trhu práce.

Klíčová slova: age management, věková kategorie 55+, nezaměstnanost, celková nezaměstnanost, nezaměstnanost 55+, regresní analýza, trh práce, Evropská unie

Keywords: the group of age 55+, regression analysis, European union, labour market, unemployment, total unemployment, unemployment 55+, age management

Klíčová slova: age management, nezamestnanosť, celková nezamestnanosť, nezamestnanosť 55+, veková kategória 55+, regresná analýza, trh práce, Európska únia

Jazyk práce: slovenština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jakub Šácha, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://is.mendelu.cz/zp/58386 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 3. 2019 22:17, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz