Theses 

Sensitivity of unemployment rates over the business cycle – Bc. Lukáš Mlýnek

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mendelova univerzita v Brně

Provozně ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Economics and Management / Business Economics and Management

Bc. Lukáš Mlýnek

Diplomová práce

Sensitivity of unemployment rates over the business cycle

Citlivost míry nezaměstnanosti v průběhu hospodářského cyklu

Anotace: Cílem této práce je určit zda skupiny nezaměstnanosti, reagují citlivě na změnu hospodářského cyklu pro vybrané země. Mezi dvě hlavní metody použité v této práci je vícenásobná regresní analýza a analýza citlivosti. Výsledky regresní analýzy prokázaly, že všechny skupiny nezaměstnanosti reagují na změnu hospodářského cyklu. Nezaměstnanost mládeže, byla prokázána jako nejvíce citlivá, když dojde k poklesu růstu hospodářského cyklu.

Abstract: The objective of this thesis is to estimate the sensitivity of unemployment in different groups to a business cycle in chosen countries. Two main approaches applied in this thesis are multivariate regression analysis and sensitivity analysis. The results of regression analysis shown that unemployment groups responded to changes in the business cycle. The youth unemployment responded most sensitively, when business cycle declines.

Klíčová slova: Nezaměstnanost, Nezaměstnanost mládeže, Hospodářský cyklus, Trh práce, Vícenásobná regrese, Analýza citlivosti, Korelační analýza, Hodrickův a Prescotův filter

Keywords: Unemployment, Youth unemployment, Business cycle, Labour market, Multivariate regression, Sensitivity analysis, Correlation analysis, Hodrick-Prescott fitler

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://is.mendelu.cz/zp/55089 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 2. 2019 00:39, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz