Alžbeta BAŠKOVÁ

Bakalářská práce

Analýza a hodnocení hospodaření a finanční situace společnosti Meopta - optika, s. r. o. prostřednictvím nástrojů finanční analýzy

Analyse and Evaluation of the Management and the Financial Situation of Enterprise Meopta - Optics, Ltd. by Means of the Devices of Financial Analysis
Anotace:
Obsahom tejto bakalárskej práce je prevedenie finančnej analýzy podniku Meopta - optika, s.r.o. V teoretickej časti sú charakterizované hlavné účtovné výkazy, ktoré slúžia ako podklad pre spracovanie finančnej analýzy. Ďalej táto časť popisuje význam, metódy a vybrané ukazovatele finančnej analýzy. Praktická časť obsahuje stručné predstavenie spoločnosti, jej historický vývoj a jej zameranie. Nasleduje …více
Abstract:
The content of the bachelor work is concerned with the realization of the financial analyse of the enterprise Meopta ? optics, Ltd. In the theoretical part the accounting statements are characterized, which are served as basis of the financial analyse processing. Next this part describes to the meaning, the methods and the selected indices of the financial analyse. The practical part involves the brief …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2011
Identifikátor: 22472

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Zdeněk Raška, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BAŠKOVÁ, Alžbeta. Analýza a hodnocení hospodaření a finanční situace společnosti Meopta - optika, s. r. o. prostřednictvím nástrojů finanční analýzy. Zlín, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 20. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management a ekonomika