Bc. Michal Petřík, DiS.

Diplomová práce

Řízení cash flow v konkrétním podniku

Management of cash flow in the company
Anotace:
Diplomová práce se zabývá řízením cash flow v konkrétním podniku. V práci kladu důraz na důležitost, význam a celkový přínos této problematiky. Řízení cash flow je nepostradatelnou součástí řízení podniku, její podcenění může vést k zániku společnosti. Společnosti neumírají na nedostatečné hospodářské výsledky, ale na nedostatek peněžních prostředků. Zabývám se přímou i nepřímou metodou vykazování …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the management of cash flow in the company. The thesis emphasizes the importance, the significance and the overall contribution of this issue. Cash flow management is an essential part of corporate management its underestimation may lead to the company´s demise. Companies do not die for lack of earnings, but the lack of funds. I deal with direct and indirect method of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. David Mareš, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance