Michaela Lobodová

Bakalářská práce

Behaviorální ekonomie ve veřejné správě vybraných zemích EU a inspirace pro Českou republiku

Behavioral Economy in Public Administration in the Selected EU Members and Inspiration for thge Czech Republic
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na behaviorální ekonomii a aplikování poznatků z této oblasti do veřejné správy a veřejných politik. Cílem teoretické části je zpracování literární rešerše zaměřené na téma behaviorální ekonomie a rozdílů mezi ostatními ekonomickými teoriemi. Dále je zde vysvětlen koncept nudge a jeho uplatnění ve veřejné správě. Cílem praktické části je analyzovat behaviorální týmy působící …více
Abstract:
This Bachelor thesis contrentates on the behavioural economics and application of behavioral insights to the public administration and public policy. The aim of the theoretical part is to compile a literature research about behavioural economics and diffrents beetwen other economic theories.There are also an explanation of the Nudge concept and its application in public administration. Goal of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Filip Kučera

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Lobodová, Michaela. Behaviorální ekonomie ve veřejné správě vybraných zemích EU a inspirace pro Českou republiku. Zlín, 2020. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe