Bc. Kateřina Sochorová

Diplomová práce

Approaches to teaching writing in final years at secondary schools

Approaches to teaching writing in final years at secondary schools
Anotace:
Diplomová práce „Přístupy k výuce psaní v anglickém jazyce v závěrečných ročnících středních škol“ představuje druhy písemné komunikace a předkládá nejběžnější přístupy, metody a techniky pro rozvoj psaní. Z hlediska praktického zaměření se práce zabývá slohovými útvary, které jsou zahrnuty ve výuce psaní v anglickém jazyce na středních školách za účelem úspěšného složení písemné části Maturitní zkoušky …více
Abstract:
The diploma thesis “Approaches to teaching writing in English in final years at Secondary schools” presents types of written communication and puts forward the most common approaches, methods, and techniques for the development of writing skills. In terms of practical aiming, the thesis deals with written genres covered by teaching writing in English at secondary schools for the purpose of successful …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Radek Vogel, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jana Chocholatá

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta