Bc. Daniela Cyrmonová

Diplomová práce

Stanovení disociačních konstant léčiv Bedaquilinu

Determination of Dissociation Constants of the Drug Bedaquiline
Anotace:
V této diplomové práci jsem stanovovala smíšené disociační konstanty léčiva Bedaquilinu UV-VIS spektrofotometrickou titrací a potenciometrickou titrací při 15°C, 25°C, 37°C, 40°C a 50°C. Data byla vyhodnocena regresním programem REACTLAB, ESAB, SQUAD84 a faktorovou analýzou INDICES. Nelineární regresí smíšené disociační konstanty v závislosti na iontové síle byla vyčíslena termodynamická disociační …více
Abstract:
In this master thesis I determined the mixed dissociation constants of the Bedaquiline medicine by UV-VIS spectrophotometric titration and potentiometric titration at 15°C, 25°C, 37°C, 40°C and 50°C. Data were evaluated by regression program REACTLAB, ESAB, SQUAD84 and factor analysis INDICES. The thermodynamic dissociation constant for all temperatures was calculated by nonlinear regression of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 7. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Cyrmonová, Daniela. Stanovení disociačních konstant léčiv Bedaquilinu. Pardubice, 2020. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická