BcA. Soňa Alexová

Bakalářská práce

Vedení sekce FUNDRAISING v rámci 27. ročníku Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER

The Fundraising Section and its leadership within the International Festival of Theatre Schools SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2017
Anotace:
Absolventská dokumentace popisuje průběh vedení sekce Fundraising v rámci Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2017. Tato hodnotící zpráva je zaměřena nejen na výkon vedoucí sekce a na výkon členů, přibližuje také jednotlivé cíle a účel sekce. Projektové analýzy, vytvořené na začátku daného procesu, pomáhají autorce práce uchopit celkový koncept vedení. Tato dokumentace se zabývá …více
Abstract:
This project documentation deals with the Fundraising Section and its leadership within the International Festival of Theatre Schools SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2017. This work describes the members of the section and the leadership of the section, and it presents concrete goals and strategies. The methods of project management help the author with the whole concept of leadership. This project documentation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Adéla Dědová
  • Oponent: MgA. Lucie Abou

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/evy4d/