Bc. Vojtěch Koníř

Diplomová práce

Úloha transkripčního faktoru HIF1alfa ve vývoji savčích neurálních kmenových buněk , in vitro charakteristika

Role of transcription factor HIF1alpha in development of mammalian neural stem cells, in vitro characterization
Anotace:
Tato práce se zabývá vlivem HIF1α na neurální diferenciaci in vitro. Analyzovány byly dva systémy diferenciace myších embryonálních kmenových buněk. Tvorba embryonálních tělísek jako model spontánní diferenciace a kultivace neurosfér pro studium neurálního vývoje. Porovnání linií buněk standardních a deficientních pro HIF1α ukázalo, že HIF1α brání rané neurální diferenciaci. Druhá část práce je věnována …více
Abstract:
This thesis deals with the influence of HIF1α on neural differentiation in vitro. Two systems of differentiation of mouse embryonic stem cells were analyzed. Cultivation of embryonic bodies as a model of spontaneous differentiation and cultivation of neurospheres for the study of neural development. Comparison of the standard and HIF1α deficient cell lines showed that HIF1α prevents early neural differentiation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedoucí: RNDr. Josef Večeřa, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta