Bc. Petra Miková

Bakalářská práce

Decompilation of restored in-memory class fragments in running JVM

Decompilation of restored in-memory class fragments in running JVM
Anotace:
Cílem této práce je implementace zásuvného modulu pro instrumentační nástroj Thermostat. Ten dokáže z běžící JVM extrahovat seznam jmen načtených tříd a jejich bajtkód, který pak pomocí existujícího dekompilátoru přeloží do zdrojového kódu. Psaná část práce představuje použité technologie, popisuje proces extrakce bajtkódu a jeho následné zpracování. Dále popisuje architekturu zásuvného modulu a roli …více
Abstract:
The aim of this thesis is the implementation of a plugin for the Thermostat instrumentation tool. The plugin is able to extract the list of names of the classes loaded in the JVM and their bytecode which is then decompiled to source code with an existing decompiler. The written part of the thesis introduces the technologies used, describes the bytecode extraction and its processing. It also describes …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 2. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Marek Grác, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Pavel Šmerk, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika