Bc. Petra Miková

Bachelor's thesis

Decompilation of restored in-memory class fragments in running JVM

Decompilation of restored in-memory class fragments in running JVM
Abstract:
Cílem této práce je implementace zásuvného modulu pro instrumentační nástroj Thermostat. Ten dokáže z běžící JVM extrahovat seznam jmen načtených tříd a jejich bajtkód, který pak pomocí existujícího dekompilátoru přeloží do zdrojového kódu. Psaná část práce představuje použité technologie, popisuje proces extrakce bajtkódu a jeho následné zpracování. Dále popisuje architekturu zásuvného modulu a roli …more
Abstract:
The aim of this thesis is the implementation of a plugin for the Thermostat instrumentation tool. The plugin is able to extract the list of names of the classes loaded in the JVM and their bytecode which is then decompiled to source code with an existing decompiler. The written part of the thesis introduces the technologies used, describes the bytecode extraction and its processing. It also describes …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 12. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 2. 2018
  • Supervisor: Mgr. Marek Grác, Ph.D.
  • Reader: RNDr. Pavel Šmerk, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Bachelor programme / field:
Applied Informatics / Applied Informatics