Hana VRASPÍROVÁ

Diplomová práce

Vzájemná korespondence: J. V. Sládek - A. Černý

Anotace:
Diplomová práce se věnuje vzájemné korespondenci Adolfa Černého, významného českého sorabisty, s fenomenálním básníkem 19. století Josefem Václavem Sládkem. Nejdříve představuje biografii i tvorbu J. V. Sládka a poté též A. Černého. Důraz je kladen na takové životní momenty, které společně s vysvětlivkami pomáhají vyplnit prázdná místa jejich vzájemné korespondence. Práce dále předkládá 31 dopisů zpočátku …více
Abstract:
The submitted thesis is devoted to the mutual correspondence between Adolf Černý, a significant scientist of Sorbian philology, and a phenomenal 19th century poet named J. V. Sládek. First it presents Sládek's biography and writings and then those of A. Černý. The emphasis is put on those moments of life which help us, together with explanatory notes, fill blank spots in their mutual correspondence …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Zdeněk Valenta, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VRASPÍROVÁ, Hana. Vzájemná korespondence: J. V. Sládek - A. Černý. Ústí nad Labem, 2017. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta