Bohdana REMEŠOVÁ

Bakalářská práce

ADOLF ČERNÝ A LUDVÍK KUBA JAKO CESTOVATELÉ PO LUŽICI (srovnání cestopisných povídek a črt)

Adolf Černý and Ludvík Kuba as travellers through the region of Lusatia (travelogue tales and essays comparison )
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na život, dílo a výzkumné badatelské cesty Adolfa Černého a Ludvíka Kuby. Jejím cílem je seznámení s těmito českými badateli na základě jejich společného zájmu o Lužice a Lužické Srby. Její součástí je rovněž podrobná analýza a srovnání děl Lužické obrázky Adolfa Černého a Křížem krážem slovanským světem Ludvíka Kuby.
Abstract:
This bachelorś thesis focus on the life, work and research journeys of Adolf Černý and Ludvík Kuba. Its target is to introduce these Czech researchers on the base of their common interests for the region of Lusatia and Lusatian Serbs. It includes also detailed analysis and comparsion of both travellers books : Lužické obrázky by Adolf Černý and Křížem krážem slovanským světem by Ludvík Kuba.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 10. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Zdeněk Valenta, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

REMEŠOVÁ, Bohdana. ADOLF ČERNÝ A LUDVÍK KUBA JAKO CESTOVATELÉ PO LUŽICI (srovnání cestopisných povídek a črt). Ústí nad Labem, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Český jazyk a literatura (jednooborové)