Mgr. Martin Homola

Master's thesis

Absolutně a relativně neúčinné důkazy a jejich použitelnost v trestním řízení

Absolutely and Relatively Ineffective Evidence and Its Applicability in the Criminal Procedure
Abstract:
Práce se zabývá problematikou absolutně a relativně neúčinných důkazů a jejich použitelnosti v trestním řízení. V první (obecné) části práce jsou nejprve utříděny poznatky důkazního práva, včetně problematiky hodnocení důkazů, potřebných pro další výklad. Poté jsou vymezeny základní pojmy, vztahující se k hlavní části práce, jakými jsou přípustnost a zákonnost důkazů, procesní použitelnost a účinnost …more
Abstract:
Thesis deals with the absolutely and relatively inefficient evidence and its use in criminal proceedings. In the first (general) part there are collated findings of law of evidence assessment required for further explanation. After the basic concepts, related to the main part of the work, such as legality and admissibility of evidence, procedural efficiency and usability, and the evidence defects. …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 5. 2016
  • Supervisor: doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.
  • Reader: JUDr. Jan Provazník, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta