Bc. Filip Halman

Master's thesis

Kroky nezbytné pro trvale udržitelný rozvoj společnosti IKEA

Necessary steps for the sustainable development of the IKEA company
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou trvale udržitelného rozvoje lidské společnosti a je zaměřena na nábytkářskou společnost IKEA Zličín s.r.o. Práce poukazuje na propojení trvale udržitelného rozvoje a podnikatelských aktivit větších či menších firem. Dané téma představuje významný problém 21. století a v následujících letech o něm uslyšíme stále častěji v souvislosti s ochranou životního …more
Abstract:
This diploma thesis is dedicated to the long term sustainable development of human society issue with focus on IKEA Zlicin s.r.o. furniture company. The thesis points out the connection between large and mid size companies in terms of long term sustainable development and business activities. The chosen topic represents major problem of 21st century and we will hear about it more frequently in future …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2014
  • Supervisor: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Stanislava Borejová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Economics and Management / Business Management and Corporate Finance