Zuzana Hábovčíková

Bakalářská práce

Rizikový kapitál ako významný zdroj financovania

Venture Capital as a Significant Source of Funding
Abstract:
HÁBOVČÍKOVÁ, Zuzana: Venture capital as a significant source of funding. [Bachelor thesis]. The Banking Institute Prague/College of Banking, International university Banska Bystrica. Department of Finance Accounting and Insurance.Consultant: doc. Ing. Tomáš Klieštik, PhD. The thesis defence: 2013. The number of pages:42. Our bachelor thesis deals with venture capital. The first chapter focuses on venture …více
Abstract:
HÁBOVČÍKOVÁ, Zuzana: Rizikový kapitál ako významný zdroj financovania. [Bakalárska práca]. Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica. Katedra financií účtovníctva a poisťovníctva. Vedúci práce:. Doc. Ing. Tomáš Klieštik, PhD. Rok obhajoby: 2013. Počet strán: 42. Bakalárska práca sa zaoberá rizikovým kapitálom. Prvá kapitola je zameraná na teóriu rizikového kapitálu …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 7. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 9. 2013
  • Vedoucí: doc. Ing. Tomáš Klieštik, PhD.
  • Oponent: doc. Ing. Hussam Musa, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management