Jan Mendrygal

Diplomová práce

Návrh kogenerační jednotky pro doplnění tepelného zdroje s akumulací tepla

Design of Cogeneration Units to Supplement the Heat Source with the Accumulation of Heat
Anotace:
Diplomová práce s výše uvedeným názvem se zabývá možností aplikace kogenerační jednotky se spalovacím pístovým motorem na degazační plyn pro zajištění tepelné a elektrické energie pro uhelný důl. V úvodu práce je popsáno současné tepelné hospodářství závodu se spotřebami energie, ze kterého je následně vypočítán návrh výkonů kogenerační jednotky ve variantě na jmenovitý výkon nebo s modulací tepelného …více
Abstract:
The thesis described above concerns the possible application of the cogeneration unit with the combustion engine on coal mine gas to evaluate the heating and electrical energy (requirements) for coal mine. In the introduction there is description and explanation of the current thermal plant and the thermal consumption of areal. On this thermal consumption is subsequently made a particular proposal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedoucí: Jiří Míka
  • Oponent: Jan Koloničný

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava