Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

kogenerace

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 22 prací)
Kogenerace energie s pístovými spalovacími motory
 (Mário Balco)

2016, Disertační práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/117049 | Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení | Práce na příbuzné téma

Studie zásobování rodinného domku elektrickou energií a teplem prostřednictvím kogenerace se Stirlingovým motorem.
 (Petr Hýbl)

2010, Bakalářská práce, Fakulta strojní / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/81476 | Strojírenství / Provoz a řízení v energetice | Práce na příbuzné téma

Studie zásobování rodinného domku elektrickou energií a teplem prostřednictvím kogenerace se Stirlingovým motorem.
 (Jakub Smička)

2011, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/88322 | Strojírenství / Provoz a řízení v energetice | Práce na příbuzné téma

Návrh projektu využití odpadní biomasy zemědělské farmy prostřednictvím kogenerace (kombinovaná výroba elektrické energie a tepla).
 (Tomáš Baránek)

2010, Bakalářská práce, Fakulta strojní / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/81434 | Strojírenství / Provoz a řízení v energetice | Práce na příbuzné téma

Využití kogenerační jednotky pro vytápění budovy
 (Petr Češla)

2011, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/87699 | Metalurgické inženýrství / Tepelná technika a průmyslová keramika | Práce na příbuzné téma

Koncepční návrh zdroje tepla pro technologické zařízení s kogenerací
 (Martin Přikryl)

2014, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/105088 | Strojírenství / Provoz energetických zařízení | Práce na příbuzné téma

Kogenerační technologie ve spalovnách komunálních odpadů
 (Martin HEJTMÁNEK)

2015, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//03xqst// | Elektrotechnika a informatika / Technická ekologie | Práce na příbuzné téma

Porovnání kogenerační jednotky s pístovým spalovacím motorem a s mikroturbínou
 (Lukáš Majvelder)

2020, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/141307 | Strojírenství / Provoz energetických zařízení | Práce na příbuzné téma

Optimalizace komory katalyzátoru
 (Jiří HLAVÁČ)

2020, Bakalářská práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//ke8ke9// | Strojní inženýrství / Stavba energetických strojů a zařízení | Práce na příbuzné téma

Hodnocení provozu kogeneračních jednotek spalujících bioplyn
 (Tomáš Friedrich)

2017, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/118948 | Elektrotechnika / Elektroenergetika | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 22 prací)