Daniela Patricia Gutiérrez Vargas

Master's thesis

Business valuation of two companies within a specific industry: Valuation of Microsoft Corporation and Apple Inc.

Business valuation of two companies within a specific industry: Valuation of Microsoft Corporation and Apple Inc. in the technology and consumer electronics industry.
Abstract:
Hlavním cílem této práce je odhadnout hodnoty společností Microsoft Corporation a Apple Inc. s využitím vhodných teoretických konceptů a oceňovacích metod. Cílem je rovněž srovnání a komparace dosažených výsledků. Práce poskytuje důkladný přehled o principech oceňování podniku a aplikovatelných oceňovacích metodách. Představuje robustní základnu pro kvalifikaci a výběr vhodných oceňovacích metod a …more
Abstract:
The main goal of this paper is to estimate business value of Microsoft Corporation and Apple Inc. using the appropriate theoretical concepts and methods and compare the derived results. The thesis provides a thorough overview of business valuation principles and applied methods to appraise business value under certain conditions and assumptions, thus building a robust base for their justified selection …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 10. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 5. 2015
  • Supervisor: Radek Čajka
  • Reader: Josef Taušer

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/57561

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / field:
Mezinárodní ekonomické vztahy / International Business - Central European Business Realities