Veronika TŮMOVÁ

Bachelor's thesis

Wahlkampftexte. Sprachliche Analyse ausgewählter Texte.

Election campaign. Stylistic analysis of election texts.
Abstract:
Práce je psána v německém jazyce. Cílem práce je zkoumat slovní zásobu předvolební kampaně do Spolkového sněmu 2013 a na základě rozboru vybraných volebních textů popsat a charakterizovat užívané jazykové prostředky.
Abstract:
This bachelor´s work is written in Germany language. Target of this work is analysis of vocabulary of election campagne to the Federal assembility 2013 and on the basic of choosen Texts describe and characterize the used means of language.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 5. 2016
  • Supervisor: PhDr. Marie Smolíková

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

TŮMOVÁ, Veronika. Wahlkampftexte. Sprachliche Analyse ausgewählter Texte.. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/