Bc. Renata HŘIBOVÁ

Diplomová práce

Matematický model protiproudého výměníku tepla\nl{}

A Mathematical Model of a Counterflow Heat Exchanger\nl{}
Anotace:
Práce je zaměřena na vytvoření matematického modelu na základě entalpické bilance popisujícího průběh teploty ohřívané a ochlazované tekutiny v izolovaném a neizolovaném protiproudém svazkovém výměníku tepla. Teoretická část je zaměřena na prostup tepla, popis tepelných výměníku a také na analytické řešení navrženého matematického modelu. Praktická část obsahuje řešení vzorové úlohy standardním způsobem …více
Abstract:
The thesis deals with the creation of mathematical model based on enthalpy balance describing the process of temperature of liquid which is being heated and cooled in isolated and non-isolated counter - current bound heat exchanger. The theoretical part is focused on heat transfer, description of heat exchangers and also on analytical solution of proposed mathematical model. The practical parts includes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 6. 2012
Zveřejnit od: 6. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Dagmar Janáčová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HŘIBOVÁ, Renata. Matematický model protiproudého výměníku tepla\nl{}. Zlín, 2012. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 6.6.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 6. 6. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe