Lubomír Mandous

Diplomová práce

Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha Cheb

Primary Music School Jindřich Jindřich Cheb

Anotace:
Tato diplomová práce zpracovává historii Základní umělecké školy Jindřicha Jindřicha v Chebu v letech 1918-1990. S pomocí převážně německy psaných archivních pramenů mapuje, jakým způsobem fungovala hudební škola v Chebu v meziválečném období a posléze během druhé světové války, kdy bylo Chebsko součástí nacistického Německa. Z kronikových zápisů se snaží zrekonstruovat její poválečnou historii - po …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the history of the Primary Music School of Jindřich Jindřich in Cheb in the years 1918-1990. Using mainly German written archive sources maps how the school worked between the First World War and the Second World War and also during the Second World War, when the Cheb region became part of the Nazi German. With the information from the chronicles the thesis tries to reconstruct …více
 

Klíčová slova

vzdělávání

Klíčová slova

základní umělecká škola
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2018
  • Vedoucí: Vladimír REJLEK
  • Oponent: Jaroslav ROUČEK

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s:
In the license agreement the author has granted the following:

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 14. 2. 2019 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Hudební a taneční fakulta. Knihovna

Akademie múzických umění v Praze

Hudební a taneční fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hudební umění / Trubka