Bc. Miroslav Jobák

Bakalářská práce

Jazyk přesvědčování v reklamě

The language of persuasion in advertising
Anotace:
Moje bakalářská práce se zabývá jazykem přesvědčování v reklamě, tzn. vším tím, co je z lingvistického hlediska schopno působit na subjekt a ovlivňovat jeho rozhodovací procesy(slogany – volba slov,podoba textu.).Jazyk přesvědčování v souvislosti s reklamou obsahuje více složek, které ve své práci postupně identifikuji a analyzuji.
Abstract:
My thesis deals with the language of persuasion in the advertising, ie. everything which is able from a linguistic point of view to act upon the subject and influence its decision-making processes (slogans - the choice of the words, the form of the text). The language of persuasion in the context of the ads contains several components which are gradually identified and analyzed in my work.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Stanislava Borejová
  • Oponent: Ing. Renata Chudáčková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace

Práce na příbuzné téma

Všechny práce