Barbora BĚŤÁKOVÁ

Diplomová práce

Thematic Analysis of Comic Books Series Sandman by Neil Gaiman

Thematic Analysis of Comic Books Series Sandman by Neil Gaiman
Abstract:
This thesis deals with thematic analysis of the comic books series The Sandman written by Neil Gaiman. The theoretical framework will depict the individual .literary elements ? setting, characters, plot, structure, and themes. The work will be examined by the chosen critical approach, i.e. the mythological and archetypal one. The thesis will also deal with the graphic format of the series. The theoretical …více
Abstract:
Tato práce se zabývá tematickou analýzou komiksové série Sandman, kterou napsal Neil Gaiman. V teoretické části bude nastíněna podstata jednotlivých literárních elementů ? prostředí, postavy, děj, struktura a téma. Dílo bude zkoumáno v rámci zvoleného kritického přístupu, tj. mytologického a archetypálního. Práce se bude také zabývat grafickou podobou díla. V druhé, praktické, části budou tyto teoretické …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2014
Zveřejnit od: 15. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Mgr. Jakub Guziur, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BĚŤÁKOVÁ, Barbora. Thematic Analysis of Comic Books Series Sandman by Neil Gaiman. Ostrava, 2014. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 15. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura