Bc. Teodora Georgievová

Diplomová práce

"Byzantine" Crowns: between East, West and the Ritual

"Byzantine" Crowns: between East, West and the Ritual
Anotace:
Tato diplomová práce analyzuje koruny mezi 9. a 13. stoletím, které byly vytvořeny v Byzanci nebo přejaly dekorativní motivy charakteristické pro byzantský císařský rituál. Důraz je kladen na jejich roli v korunovačním rituálu a v císařské diplomacii. Práce sa věnuje otázce zda koruny používané jako diplomatické dary měly moc přenést byzantské prvky do korunovací v cizích královstvích a zda se jejich …více
Abstract:
This thesis is analyzing crowns between 9th and 13th century that were created in Byzantium or adopted decorative motifs characteristic for the Byzantine imperial ritual. The focus is on their role in the coronation ritual and in the imperial diplomacy. The thesis discusses whether the crowns used as diplomatic gifts had the power to introduce Byzantine elements to the coronations in foreign kingdoms …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2020
  • Vedoucí: doc. Ivan Foletti, MA
  • Oponent: Ass. Prof. Valentina Cantone, M.A., Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Dějiny umění

Práce na příbuzné téma