Ing. Kateřina Vlčková

Bachelor's thesis

Životní styl čtenářů časopisů vydavatelství Burda Praha

The readers’ lifestyles of the Burda Praha magazines
Anotácia:
Ve své bakalářské práci se zabývám životním stylem spotřebitelů, jeho zkoumáním a využitím výsledků tohoto zkoumání v praxi se zaměřením na trh tiskových médií. Na základě získaných dat se pokusím vytýčit cílové skupiny čtenářek a čtenářů několika konkrétních periodik, popsat jejich životní styl a navrhnout pro ně komunikační a obchodní strategie.
Abstract:
In this thesis I deal with the lifestyle of consumers, it’s research and using the results of this investigation in practice with a focus on print media market. Based on this data I will try to pinpoint the target groups of readers of several specific journals, describe their lifestyle and propose for them the communication and business strategy.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 7. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 8. 2012
  • Vedúci: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.
  • Oponent: PhDr. Iva Petrová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní