Theses 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE A MEZIPŘEDMĚTOVÁ INTEGRACE V TĚLESNÉ VÝCHOVĚ – Renata PAĎOUROVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Fakulta tělesné kultury

Magisterský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / tělesná výchova - učitelství biologie pro střední školy

Renata PAĎOUROVÁ

Diplomová práce

KLÍČOVÉ KOMPETENCE A MEZIPŘEDMĚTOVÁ INTEGRACE V TĚLESNÉ VÝCHOVĚ

Key competencies and cross-curricular integration within Physical Education

Anotace: Cílem diplomové práce je posouzení klíčových kompetencí RVP a mezipředmětové integrace tělesné výchovy skrze projektové vyučování. Diplomová práce vznikla na základě studia dostupné literatury, sběru informací z různých databází, příprav na výuku tělesné výchovy a biologie a aplikace poznatků z obou předmětů. Mezipředmětový projekt byl realizován u septimy Gymnázia Lanškroun. Následovalo zpracování a interpretace dat. Výsledky ověřují možnosti propojení obsahu výuky tělesné výchovy a biologie, hodnotí rozvoj klíčových kompetencí, zjišťují zdatnost žáků a jejich vztah k samotnému projektu. Diskuse hodnotí výsledky práce ve světle aktuálních poznatků o problematice. V závěru jsou vytyčeny konkrétní výsledky diplomové práce. Práce je určena pro učitele tělesné výchovy i biologie jako návod pro realizaci projektu Pohyb pro zdraví.

Abstract: The aim of the thesis is to evaluate the level of key competencies set by Framework Educational Programme of the Czech Republic and integration of the Physical Education within the project instruction method. The master?s thesis is based on accessible literature study, databases search, preparations for Physical Education and Biology lessons and the applied knowledge from both subjects. The cross-curricular project was realized in the seventh grade of the grammar school Gymnázium Lanškroun. The data were processed and further used for an interpretation. The results of the thesis verify suggested interconnections between the subjects of Biology and Physical Education, assess development of the key competencies and evaluate students? fitness ability together with the students? relationship to the project. Discussion considers the results of the thesis within the light of current finding. In conclusion the specific results of the thesis are set out. The work is intended for teachers of Physical education and Biology to work as a guide of designed implementation within Movement for health project.

Klíčová slova: tělesná výchova, biologie, projektová výuka, klíčové kompetence, mezipředmětová integrace, zdatnost

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2013
  • Zveřejnit od: 30. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Jana Vašíčková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.6.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 6. 2013 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta tělesné kultury

Jak správně citovat práci

PAĎOUROVÁ, Renata. KLÍČOVÉ KOMPETENCE A MEZIPŘEDMĚTOVÁ INTEGRACE V TĚLESNÉ VÝCHOVĚ. Olomouc, 2013. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta tělesné kultury

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 4. 2019 08:15, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz