Bc. Martin Pekárek

Diplomová práce

Pohybová aktivita a tělesná zdatnost studentů SZŠ Merhautova v Brně

Physical activity and physical fitness of students SZŠ Merhautova in Brno
Anotace:
Diplomová práce zkoumá pohybovou aktivitu a tělesnou zdatnost studentů Střední zdravotnické školy Merhautova (SZŠ Merhautova). Zjišťuje s jakou intenzitou, se studenti věnují sportu, a kterým sportovním nebo pohybovým aktivitám se nejčastěji věnují. Zabývá se faktory, ovlivňující výběr pohybových nebo sportovních aktivit ve volném čase a jejich důležitost pro studenty. Zjišťuje tělesnou zdatnost studentů …více
Abstract:
Diploma thesis examines physical activity and physical fitness of High Medical School Merhautova (SZŠ Merhautova). Identifies with what intensity, students do sports, and which sports or physical activities most frequently engaged. It addresses which factors influencing the choice of physical or sports activities in leisure time and their importance for students. Getting physical fitness of students …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Šárka Maleňáková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lenka Přikrylová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií