Bc. Radovan Drnek

Diplomová práce

Financování zdravotnictví v ČR, zdravotnická zařízení versus zdravotní pojišťovny

The Funding of Health Care in CR, Providers versus Health Insurance Companies
Anotace:
Financování zdravotnictví je celosvětovým problémem. Finanční krize tento problém ještě prohloubila. Zdravotní péče je u nás na vysoké odborné úrovni, ale nové léky a technologie ji značně prodražují. Tato práce se bude zabývat problémem financování zdravotnictví v České republice a nabízet možná řešení. Práce navazuje na moji bakalářskou práci „Zdravotní péče a její financování v České republice“ …více
Abstract:
The funding of Healthcare has become a global problem. The financial crisis even deepened this problem. Health care of the Czech Republic is on the high level; however, new technologies and new medicaments make it significantly more and more expensive. This thesis is focused on the problem of health care financing in the Czech Republic and it will also offer some possible solutions. The thesis follows …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mária Jánešová, CSc.
  • Oponent: Ing. Pavel Zdvořák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS