Kristýna PETRÁŠOVÁ

Bakalářská práce

Problematika financování zdravotnictví

The issue of financing the health care
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou financování zdravotnictví. První tři kapitoly jsou věnovány charakteristice základních pojmů a právních předpisů, které jsou pro práci stěžejní. Čtvrtá kapitola popisuje druhy zdravotnických systémů používaných ve světě, včetně jejich výhod a nevýhod. Nejdůležitější kapitolou této práce je kapitola pátá, která je věnována financování zdravotnictví v České …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with health care financing. First three chapters are dedicated to the characteristic of basic concepts and legal regulations that are crucial for this thesis. The fourth chapter describes the types of the health care systems used in the world including their advantages and disadvantages. The most important chapter of this thesis is chapter fifth which is focused on financing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 3. 2019

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: JUDr. Mgr. Taťána Špírková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PETRÁŠOVÁ, Kristýna. Problematika financování zdravotnictví. Olomouc, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Právnická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Právnická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses xccdvh xccdvh/2
26. 3. 2019
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
26. 3. 2019
Marklová, E.
27. 3. 2019
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.