Stanislava Dubinová

Bakalářská práce

Společenství vlastníků jednotek - založení a vedení účetnictví

Unit Owners Community - Establishment and bookkeeping
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou založení a správy společenství vlastníků jednotek, včetně vedení účetnictví, vyúčtování služeb a fondu oprav. Na teoretickém legislativním rámci stojí praktická ukázka zpracování účetnictví vzorového společenství vlastníků jednotek. Česká legislativa umožňuje účtování dvěma způsoby – rozvahově a výsledkově – přičemž je jen na společenství vlastníků jednotek …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on establishment and management of Owners’ associations, including the accounting management, also accounting of services and repairs fund. The case study shows the theoretical and legislative frame for accounting on the sample association. The Czech legislation allows the association to choose one of these approaches to accounting – balance sheet or income statement …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Radek Jareš
  • Oponent: doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS