Benjamín Kunc

Bachelor's thesis

Rational Inattention in Social Topics

Racionální nepozornost ve společenských tématech
Anotácia:
Tato práce se zabývá implikacemi ekonomických a behaviorálních teorií o nepozornosti na politickou polarizaci. Dále jsou zkoumány potenciální přístupy, kterými je možné polarizaci a ji způsobující efekty mírnit. V úvodní části je rozebrána důležitost tohoto tématu a je poukázáno na dopady polarizace do ekonomických oblastí. Druhá část shrnuje některé poznatky z oblasti psychologie a ekonomie pozornosti …viac
Abstract:
This thesis studies the implications of economic and behavioral theories about inattention on the political polarization. Also, potential approaches to reducing polarization and its causing effects are studied. In the Introduction part, the importance of polarization for economic fields is discussed. The second part surveys some of the knowledge from psychology and economics of attention in order to …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 10. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2020
  • Vedúci: Lubomír Cingl
  • Oponent: Petr Špecián

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/80782