Lenka Mastišová

Diplomová práce

Analýza změn souřadnic permanentních stanic GNSS v seismoaktivní oblasti v Řecku

Analysis of the Change of Position GNSS Stations in Seismoactivity Regions in Greece
Anotace:
Diplomová práca sa zaoberá analýzou zmien súradníc permanentných GNSS staníc AGRI, ATAL, PATO a THIV v Grécku, v súvislosti s blízkymi zemetraseniami. V prvej časti je teoretický úvod do problematiky technológie GNSS, metódy PPP a seizmiky. V druhej časti je cieľom práce zistiť, ako sa správajú GNSS stanice počas zemetrasenia a po ňom a aj to či k odľahlým hodnotám dochádza na všetkých staniciach súčasne …více
Abstract:
This thesis deals with the analysis of the change of position GNSS stations AGRI, ATAL, PATO and THIV in Greece, in regard to the earthquakes. In the first part there is a theoretical introduction to the GNSS technology, PPP method and seismology. The aim of the second part of the thesis is to find out the behaviour of GNSS stations during and after earthquakes and also find out whether the outliers …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2014
  • Vedoucí: Jan Kostelecký
  • Oponent: Pavel Černota

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Geodézie a kartografie / Inženýrská geodézie