Ing. Tereza Křepelková

Master's thesis

Realizace územního systému ekologické stability a dopravní infrastruktura

Realization of Territorial Ecological Stability System and Transport Infrastructure
Abstract:
Diplomová práce se zabývá střety dopravní infrastruktury a územního systému ekologické stability na území Olomouckého kraje. Důraz je kladen na ekonomické a environmentální dopady. V teoretické části jsou obecně vymezeny vybrané externality způsobené dopravní infrastrukturou a jí indukovanou dopravou, koncepce územního systému ekologické stability, problematika migrace, zprůchodňování krajiny a metody …more
Abstract:
This thesis deals with conflicts of transport infrastructure and territorial system of ecological stability in the Olomouc Region. Emphasis is placed on the economic and environmental impacts. In the theoretical part are generally defined the selected externalities caused by transport infrastructure and its induced traffic, the concept of territorial system of ecological stability, the issue of migration …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 6. 2014
  • Supervisor: Ing. Vilém Pařil, Ph.D.
  • Reader: Ing. Dominika Tóthová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta