Bc. Libor Boula

Bakalářská práce

Pracovní doba u stavebních firem

Working hours for construction companies
Anotace:
Ve své bakalářské práci jsem zpracoval aktuální právní úpravu pracovní doby a institutu konta pracovní doby. V první části práce jsem popsal problematiku pracovního práva a vysvětlil pojmy týkající se pracovní doby. Ve druhé části práce jsem se snažil danou problematiku začlenit do teoretického rámce a poskytnout ucelený přehled o problematice pracovní doby. Třetí část se týká porovnání podmínek pracovní …více
Abstract:
In my bachelor’s thesis I compiled the current legal working hours regulation and the account of working hour. In the first part of the thesis I described the issues of Labour Code and explained the terms concerning working hours. In the second part I tried to integrate given issues into the theoretical framework and provide a comprehensive overview of the issues of working hours. The third part compares …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Bc. Ilona Kostadinovová
  • Oponent: doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní