Bc. Petr Jelínek

Diplomová práce

Volební strategie vybraných politických stran na plakátech během první poloviny 20. let 20. století.

Election strategies of selected political parties on posters during the first half of the 1920s.
Anotace:
Diplomová práce se věnuje rozboru plakátů Československé strany lidové, Republikánské strany zemědělského a malorolnického lidu a Komunistické strany Československa v letech 1920-1925. Primární zaměření je na plakáty reflektující volební agitaci těchto stran v předvolebních a volebních obdobích.
Abstract:
This diploma thesis deals with the analysis of the posters of the Czhechoslovak People's Party, the Republican Party of Farmers and Peasants and the Communist Party of Czechoslovakia in the years 1920-1925. The primary focus is set on posters reflecting the electoral agitation of these parties in the pre-election and election periods.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2023
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Mihola, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Kamil Štěpánek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství dějepisu pro základní školy / Učitelství dějepisu pro základní školy