Theses 

Kvalita a rozvoj komunikačních dovedností osob se souběžným sluchovým a mentálním postižením v domovech pro osoby se zdravotním postižením – Bc. Eva Smištíková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Eva Smištíková

Bakalářská práce

Kvalita a rozvoj komunikačních dovedností osob se souběžným sluchovým a mentálním postižením v domovech pro osoby se zdravotním postižením

Quality and Development of Communication Skills of Persons Having Concurrent Hearing and Mental impairment in Group Homes for Handicapped People

Anotace: Bakalářská práce se zabývá problematikou komunikace osob se souběžným mentální a sluchovým postižením. Hlavním cílem práce je analyzovat používané komunikační systémy osob se souběžným mentálním a sluchovým postižením umístěných v domovech pro osoby se zdravotním postižením. Dílčími cíli bylo zjistit, zda používané komunikační systémy využívají některý ze systémů alternativní a augmentativní komunikace. Dále zda jsou jedinci s kombinovaným sluchovým a mentálním postižením aktivními iniciátory komunikačních procesů s personálem a ostatními uživateli domova, jak k tomu dochází a co je obsahem komunikačních procesů zkoumaných osob. Teoretická část práce se soustředí na vymezení pojmů. Praktická část práce popisuje výzkumné šetření a výsledky tohoto šetření.

Abstract: This bachelor thesis deals with the communication problems of persons with concurrent mental and auditory impairment. The main objective is to analyse the used communication systems of persons with concurrent mental and auditory handicap living in handicapped people’s houses. The particular goals consist in the research on whether the communication systems use some of the practises of alternative or augmentative communication. Further; whether the individuals having combined auditory and mental handicaps are the active initiators of communication processes with the personnel and other occupants in the houses, along with the ways and the contents of the communication processes regarding the persons concerned.The theoretical part of the thesis is focused on defining terms. The practical part describes the investigatory research and its results.

Klíčová slova: sluchové postižení, mentální postižení, postižení více vadami, sociální péče, domov pro osoby se zdravotním postižením, komunikace, komunikační systémy, narušená komunikační schopnost, hearing impairment, mental handicap, multiple impairment, group home for handicapped people, communication, impaired communication ability, communication systém, social welfare

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Radka Horáková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 7. 2019 15:16, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz