Lenka Svobodová

Bakalářská práce

Role folkloru v životě současnosti na Podluží pro sociální pedagogiku - případová studie

Folklore and its role in social life in current Podluží region: a case study
Anotace:
Tato bakalářská práce poukazuje na roli folkloru v životě současnosti na Podluží, demonstrované na obci Kostice. I když tradice a zvyky ztratily svoji původní podobu, zůstávají významným článkem socializace jedince. Cílem sociální pedagogiky je mimo jiné usměrňovat jedince k plnohodnotnému využívání volného času, odstraňovat sociální izolaci člověka ve společnosti. Folklor a veškeré aktivity s ním …více
Abstract:
This bachelor thesis points at the role of folklore in the prezent life on Podluzi, demonstrated in the village Kostice. Although the customs and traditions have lost their original form, they remain important element of the socialization of individuals. The aim of the social pedagogy is, inter alia, to guide individuals to full use of their leisure time, to eliminate social isolation of man in society …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2015
Zveřejnit od: 24. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Miloslav Jůzl, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Svobodová, Lenka. Role folkloru v životě současnosti na Podluží pro sociální pedagogiku - případová studie. Brno, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 24. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika