Ing. Martina Poláková

Bakalářská práce

Limbický marketing (Marketingová strategie zaměřená na limbický systém)

The limbic marketing (A marketing strategy aimed for limbic system)
Anotace:
Tato práce pojednává o procesu rozhodování zákazníka při nakupování pomocí limbického systému. Poukazuje na to, jak pracuje náš mozek při procesu rozhodování a reakce na marketingové podněty. V úvodu je popsána věda neuroekonomie, k čemu slouží a výzkumy s ní související. Další kapitoly představují funkce limbického® systému člověka a popis funkcí mozku z biologického hlediska. Dále se v mé práci zaměřuji …více
Abstract:
Using the limbic system, this thesis discusses a decision-making process of a customer when shopping. It points out how our brain works in a process of making decisions and how it reacts to marketing stimuli. At the beginning of this paper, a science – neuroeconomy - is described. Furthermore, purposes it serves and researches related to it are mentioned. Following chapters present functions of a human …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Jaroslav Jančík
  • Oponent: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace