Mgr. Michaela Nesvadbová

Bakalářská práce

Sociální postavení Romů v České republice v kontextu jejich vyloučení jako důsledek sociální konstrukce negativního obrazu Romů

Social status of Roma in the Czech republic in the context of their social exclusion as a result of social construction of their negative image
Anotace:
Tématem práce je postavení Romů v České republice v kontextu jejich sociálního vyloučení, přičemž toto postavení je ovlivňováno sociálně zkonstruovaným negativním obrazem Romů. Skrze sociálně zkonstruovaný negativní obraz Romů se Romové často dostávají do znevýhodněné pozice, a dochází k jejich sociálnímu vylučování v širším smyslu – k vylučování ekonomickému, sociálnímu v užším významu, kulturnímu …více
Abstract:
This thesis deals with the status and conditions of Roma people in the Czech Republic in the context of social exclusion. The status is influenced by socially constructed negative image of Roma. The Roma people often appear in a disadvantaged position in Czech society. It can lead to their social exclusion in the broader sense - the economic exclusion, cultural, spatial, symbolic but also social, in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jana Obrovská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Sociologie / Sociologie