Bc. Alžběta Trojanová

Diplomová práce

Land art: Optikou vybraných kategorií ekologického luxusu

Land Art: From the viewpoint of selected "Ecological Luxury" categories
Anotace:
ANOTACE Práce je reflexí land artu z pohledu ekologického luxusu v pojetí Hany Librové (2003). Je rozčleněna do tří částí, z nichž první dvě vymezují rámec land artu a ekologického luxusu, které jsou dány do souvislosti ve třetí, komparační části. Zatímco ekologický luxus zahrnuje určitý postoj, který se projevuje v životním způsobu a chování člověka, land art v sobě spojuje různé umělecké projevy …více
Abstract:
ABSTRACT The thesis is a reflection on 'Land Art' from the viewpoint of 'Ecological Luxury' - a concept introduced by Hana Librova (2003). The work consists of three parts. The first and second establish the frameworks of Land Art and Ecological Luxury respectively. Their relationships are analysed in the final, comparative part. While the Ecological Luxury entails a specific 'weltanschauung', expressed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2007
  • Vedoucí: doc. Mgr. Karel Stibral, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Humanitní environmentalistika (tříleté) / Humanitní environmentalistika