Mgr. Jitka KYSELOVÁ

Bakalářská práce

Dobrovolná skromnost ve vztahu k veganství

Voluntary simplicity related to veganism
Anotace:
V bakalářské práci jsou představeny dva životní styly/filosofie, dobrovolná skromnost a veganství. Cílem výzkumné části práce bylo zjistit, zdali lidé, kteří se cítí být vegany a ztotožňují se s filosofií veganství, znají termín dobrovolná skromnost, a zdali je jejich životní styl v souladu s vybranými charakteristikami této koncepce. Z výzkumného šetření, které bylo zpracováno metodou kvantitativního …více
Abstract:
The bachelor thesis presents two lifestyles/philosophies - voluntary simplicity and veganism. The aim of the research part was to find out whether people, who consider themselves vegans and agree with vegan philosophy, know the term of voluntary simplicity and whether their lifestyle is in accordance with the selected characteristics of this concept. A survey had been conducted and the results showed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: RNDr. Božena Šerá, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KYSELOVÁ, Jitka. Dobrovolná skromnost ve vztahu k veganství. Č. Budějovice, 2017. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Přírodovědná a ekologická výchova

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses dib6w0 dib6w0/2
27. 4. 2017
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
27. 4. 2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.