Ing. Jan Chocholáč

Bakalářská práce

Interpersonální vztahy na pracovišti

Interpersonal relationships at work
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá interpersonálními vztahy ve filiálce Nová Paka firmy Penny Market s. r. o. První část je věnována teorii sociálních skupin a interpersonálním vztahům. Druhá část je zaměřena na charakteristiku firmy Penny Market s. r. o. a na seznámení s její filiálkou v Nové Pace. Ve třetí části je popsána sociometrie, na jejímž základě je sestaven sociometrický test, který slouží k analýze …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with interpersonal relationships in Nová Paka branch store of the company Penny Market Ltd. The first part of the thesis is dedicated to social groups theory and the interpersonal relationships. The second part is focused on the company Penny Market Ltd itself and its Nová Paka branch store characteristics. There is a sociometry described in the third part of the thesis. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Petra Bártová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Chocholáč, Jan. Interpersonální vztahy na pracovišti. Pardubice, 2010. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera