Dominika Kundrátová

Bachelor's thesis

Problematika prevence stresu a stress management na pracovišti

Problems of Stress Prevention and Stress Management at a Workplace
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá problematikou a prevencí stresu u Hasičského záchranného sboru Kroměříž a Sboru dobrovolných hasičů Kvasice. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou objasněny teoretická východiska z oblasti stresu a zvládání stresu. Hlavním cílem praktické části bylo zjistit pomocí dotazníků míru stresu a následné porovnání stresu u profesionálních a …viac
Abstract:
This bachelor thesis deals with stress issues and stress prevention at The Fire Brigade in Kroměříž and the Voluntary Fire-fighter Unit in Kvasice. This thesis is divided into a theo-retical and a practical part. In the first theoretical part, theoretical concepts about stress and dealing with stress have been explained. The main goal of the practical part was to find out the amount of stress using …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Veronika Kavková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kundrátová, Dominika. Problematika prevence stresu a stress management na pracovišti. Uherské Hradiště, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Logistics and Crisis Management

Bachelor programme / odbor:
Process engineering / Risk Control