Ondřej Šimko

Bakalářská práce

Gama-glutamyltransferasa jako biomarker onemocnění koronárních arterií

Gamma-glutamyltransferase as a Biomarker for Coronary Artery Disease
Anotace:
Gama-glutamyltrasnferasa je enzym, obecně známý jako indikátor míry hepato-biliárního poškození, ale především jako ukazatel míry konzumace alkoholu. Během posledního desetiletí byla však Gama-glutamyltransferasa zahrnuta do řady výzkumů, které popisují její možnou roli ve vzniku a vývoji aterosklerózy. Tato práce se zabývá problematikou vztahu Gama-glutamyltransferasy a aterosklerózy. Přímá patofyziologická …více
Abstract:
Gama-glutamyltransferase is an enzyme best known as a hepato-biliar damage indicator, but also an indicator of degree of the alcohol consumption. Over the last ten years, Gama-glutamyltransferase has been included in many studies describing its possible role in the development of atherosclerosis. This thesis focuses on the relationship between Gama-glutamyltransferase and atherosclerosis. A direct …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Pavla Žáková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Šimko, Ondřej. Gama-glutamyltransferasa jako biomarker onemocnění koronárních arterií. Pardubice, 2020. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická