Bc. Zuzana Javorová

Diplomová práce

Second language at a pre-school age: Lexical and syntactical levels of speech

Second language at a pre-school age: Lexical and syntactical levels of speech
Anotace:
Diplomová práce se zabývá specifickými rovinami v angličtině u dětí předškolního věku, a to lexikální a syntaktickou. Děti účastnící se tohoto výzkumu byly dotazovány třikrát a jejich výsledky byly zkoumány se zaměřením na slovní zásobu a větnou stavbu jejich řeči. Výzkumu předchází část teoretická. Hlavní koncepty, kterými se zabývá, je osvojování si cizího jazyka, vývoj dětského jazyka po stránce …více
Abstract:
This study aims at specific and detailed layers concerning children's speech, namely the lexical and syntactical features. Children chosen to participate in this investigation were interviewed three times and their performances were assessed and evaluated from the point of view of vocabulary and syntax they were using in their speech. The research is preceded by theoretical framework. The main concepts …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 2. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Kateřina Tomková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura

Práce na příbuzné téma