Andrea TOUŠKOVÁ

Bakalářská práce

Nová demokratická strana (NDP) jako nová "brokerage party"?

New Democratic Party (NDP) as a new "brokerage party"?
Anotace:
Cílem této práce bylo zjistit, zdali se v budoucnu může Nová demokratická strana (NDP) stát tzv. zprostředkovatelskou stranou (brokerage party). Práce nejprve představuje čtenáři charakteristiku zprostředkovatelské strany a posléze mu představuje historii NDP. Následuje představení jednotlivých federálních voleb od roku 2003. Závěrečná kapitola je analýzou květnových federálních voleb roku 2011 s cílem …více
Abstract:
The main goal of this bachelor thesis was to find out whether New Democratic Party (NDP) has a potential to become a brokerage party. Firstly thesis introduces a characteristic of brokerage party and then it presents a brief outline of the history of NDP. Then the thesis continues with every single federal election since 2003. A final part analysis a last federal election in May 2011 with the aim to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Pavel Hlaváček, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TOUŠKOVÁ, Andrea. Nová demokratická strana (NDP) jako nová "brokerage party"?. Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/