Mgr. Markéta Neužilová

Diplomová práce

Kvantitativní psycholingvistická analýza textů produkovaných v kontextu anxiety a deprese

Quantitative psycholinguistic analysis of texts produced in the context of anxiety and depression
Anotace:
Magisterská diplomová práce se zabývá kvantitativní analýzou psaného textu. Výzkumnou skupinu tvoří osoby s depresivními poruchami nálady a s úzkostnými poruchami. Cílem práce je zjištění vztahů mezi lingvistickými markery textu, mírou deprese a sociálními dovednostmi (SSI). Analyzovány byly čtyři různé typy textů. Nejsilnější korelační vztahy byly nalezeny mezi lingvistickými charakteristikami a škálou …více
Abstract:
The magistr diploma thesis deals with a quantitative analysis of text. Clinic sample si compounded of participants with depression disordes and anxiety disorders. The purpose of this study is to research the relationships between linguistic markers, depression and social skills (SSI). We analysed four different forms of texts. The most important correlations were found between linguistic markers and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 7. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 9. 2019
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta